Wyłączenie odpowiedzialności

Strony mogą być przeglądane na to lokacja jest opublikowana przez keenbeer.com < br / > Proszę przeczytać tej odpowiedzialności i informacje prawne, w tym korzystania przez użytkownika z witryny oznacza zgodę automatyczne odpowiedzi z klauzul nim. < br / > keenbeer.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania w czasie modyfikacji zastrzeżenie i zawiadomienia, które zostaną opublikowane na tej stronie. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności i informacje prawne, za każdym razem wejść na strone, jak korzystanie ze strony, po publikacji jakichkolwiek zmian do odpowiedzialności i informacje prawne spowoduje automatyczną akceptację tych zmian przez użytkownika. < br / > keenbeer.com skrupulatnie sprawdza pochodzenie < br / > Zdjęcia wykorzystane. Jeśli przez pomyłkę miał kiedyś Zdjęcia i nieautoryzowanych zasobów, zobowiązuje się niezwłocznie usunąć je lub wzmiankę o autorze. < br / > < br / > keenbeer.com ustanawiają odpowiednie wysiłki w celu zapewnienia, że wiadomości na tej stronie są aktualne i wolne od błędów, nieścisłości lub opuszczenia. Niemniej jednak charakter sieci i reporterskiej na linii wyklucza możliwość kontrolowania wszystkich źródeł monitorowane, które w związku z tym są dostarczane "tak jak jest". keenbeer.com nie udziela gwarancji co do wiarygodności i dokładności raportów i w związku z tym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe i wynikowe, związanych ze stosowaniem lub nadużycia Informacje zawarte w niniejszej witrynie, w tym bez ograniczeń, utratę zysków, przerwy w działalności gospodarczej lub zawodowej, utratę programów lub innych danych systemu komputer użytkownika lub inny system, i nawet gdyby została wyraźnie poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. < br / > < br / > Ta witryna może zawierać łącza do witryn internetowych stron trzecich. wiele formantów w operze keenbeer.com < br / > treści, ale nie może interweniować na prywatności i zasady zabezpieczeń używane i tryb funkcjonowania takich miejsc. keenbeer.com nie jest odpowiedzialny za wszelkie naruszenia prawa, przeprowadzanych za pośrednictwem takich witryn. Niektóre strony mogą również zawierać szkodliwe materiały, niechciane lub obraźliwe dla niektórych użytkowników. Przeglądanie na witrynach osób trzecich jest zrobione na wyłączne ryzyko użytkownika i keenbeer.com przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w końcu poniesionej przez nią podczas przeglądania tych stron. < br / > < br / > keenbeer.com nie gwarantuje, że zawartość witryny i usług spełnia wymagania i oczekiwania. keenbeer.com nie jest odpowiedzialny za nieużywania usług, które mogą być spowodowane przez problemy z połączeniem z Internetem i wszelkie nieprawidłowe działanie witryny. Przeglądanie Internetu jest również z natury niebezpieczne. Mimo, że strona keenbeer.com nie jest pojazd dla wirusów, robaków, koni trojańskich lub innych szkodliwych elementów, nie można wykluczyć możliwości, że mogą one być przekazane w formie nawigacji w witrynie, na komputerach użytkowników. Dlatego wyłączną odpowiedzialność za te ostatnie mają odpowiednich narzędzi, takich jak zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe, zapewnienie bezpiecznej żeglugi. < br / > < br / > niektóre materiały, dane i informacje są dostarczane przez strony trzecie i odzwierciedlają ich opiniami. Takie materiały, dane i informacje są udostępniane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, szczególnie w obszarach poświęcony im. Keenbeer.com nie robi się żadnych kontroli prewencyjnej, w odniesieniu do treści, natura, prawdziwości i dokładności materiałów, danych i informacji publikowanych, ani Opinie, które są wyrażone. Tylko jeden odpowiedzialna jest osoba, który dostarczył materiałów, danych lub informacji lub kto wyrażonych opinii. keenbeer.com, w każdym przypadku, będzie upewnij się wziąć wszystkie < br / > < br / > uzasadnione, aby zapobiec ich opublikowane, wyraźnie oszczercze i obraźliwe witryny sieci web, opinie lub wyraźnie w kontrast z praw innych osób. < br / > < br / > z uwagi na fakt, że materiały, dane, informacje i opinie są udostępniane w postaci wymienionych powyżej, keenbeer.com nie ponosi odpowiedzialności, nawet w drodze konkursu, nawet wszelkie przestępstwa, które są zatwierdzone przez nich, lub błędy, zaniechania i nieścisłości w ich. keenbeer.com nie ponosi odpowiedzialności, nawet w drodze konkurencji w odniesieniu do naruszenia, realizowane na stronie internetowej poprzez rozpowszechnianie materiałów, danych, informacji lub opinii. < br / > < br / > Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie jest przeznaczony, aby uniknąć wymagania określone przepisami prawa, ani wyłączenie odpowiedzialności w przypadkach, gdzie nie można wykluczyć używać zgodnie z obowiązującymi przepisami. < br / > < br / > nawigacji na tej stronie i relacji między it i użytkowników jest regulowana przez prawo włoskie, obowiązujących w czasie sporu, czy z domu lub z ich oprawy. < br / > < b r / > w przypadku jakichkolwiek sporów, wynikających w związku z dostępu lub korzystania z witryny lub w związku z korzystaniem z zawartych tam materiałów, lub wszelkie inne środki, pomiędzy użytkownikiem a właścicielem witryny lub innych, którzy współpracowali, współpraca lub będą współpracować na realizację i zarządzanie nimi, zgadzasz się na wyłączną jurysdykcję Trybunału w Neapolu.